Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przyznanych dotacjach

Informacja z dnia 3.02.2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 100.000,00 zł została przyznana Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 3A na wsparcie zadania pod nazwą „Organizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych”.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 3.02.2020 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice

6.500,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

19.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”

Badminton to jest to!3 edycja

9.000,00 zł

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

8.000,00 zł

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

43.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – V edycja Marszu i weekendowe zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy

9.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Warsztaty sportowe „Akrobatyczne wygibasy”

5.500,00 zł

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 25.02.2020 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące stowarzyszenia:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Warsztaty artystyczne – droga do samorealizacji

13.000,00

2.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Misz-Masz-kulturalnie i twórczo spędzamy czas. 2 edycja

12.000,00

 

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 25.02.2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Informuję, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 18.000,00 zł została przyznana Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą Opolu, ul. M. Konopnickiej 6 na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice”

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 28.02.2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej

 

Informuję, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 110.000,00 zł została przyznana Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą Opolu, ul. Szpitalna 5A, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej”.

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 8.05.2019 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że dotację  na wsparcie wykonywania w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice

7.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Kalejdokop

Psychoedukacja – sposoby na nieadaptacyjne formy radzenia sobie ze stresem

5.500,00 zł

3.

Stowarzyszenie MONAR

Chrząstowice Gminą bez uzależnień

4.500,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Mam wybór! Kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

8.000,00 zł

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

Wersja XML