Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pieniądze dla sołectw w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

0001.jpeg

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Suchym Borze, zakup materiałów do remontu i  elementów wyposażenia toalet w klubie wiejskim w Falmirowicach oraz przygotowanie i  utwardzenie podłoża pod ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku sportowym w  miejscowości Dębie - to przedsięwzięcia, które starają się o dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w tym roku. 

Przypomnijmy: w wyniku przeprowadzonych pod koniec 2019 r. konsultacji z sołtysami wyłoniono trzy sołectwa, które ubiegają się o otrzymanie dotacji celowej w 2020 r., są to: Falmirowice, Dębie i Suchy Bór. Sołtysi tych miejscowości w ustalonym terminie zorganizowali zebrania wiejskie, na których wybrano zadania do realizacji w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i podjęto uchwały w tej sprawie.

Z końcem stycznia 2020 r. zakończył się nabór na zgłoszenia projektów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2020 rok. Wniosek gminy Chrząstowice, zawierający zadania zgłoszone przez wszystkie trzy sołectwa, został złożony w terminie i spełnił warunki formalne.

Kolejnym etapem jest weryfikacja wniosków i uchwała Sejmiku Województwa w sprawie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Następnie z gminami zostaną podpisane umowy. Pieniądze na realizację zadań mają zostać przekazane w marcu br. Zadania muszą być zrealizowane do końca października 2020 roku. Każde sołectwo może wziąć udział w programie tylko raz.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

Więcej informacji na temat Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania gminom dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej podejmą radni województwa na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. W połowie marca planowane jest podpisanie umów z gminami i przekazanie dotacji. Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca  października 2020 r.

Tu znajdziesz sołectwa i ich projekty, które będą realizowane w tym roku:  Mapa projektów MIS 2020

 

 

 

 

Wersja XML