Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacja wojskowa 2020

W dniach od 3 marca do 7 kwietnia 2020 r. w powiecie opolskim prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa, podczas której ustalana jest zdolność do służby wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00 w siedzibie zlokalizowanej w Opolu pl. Katedralny 2, w Domu Katechetycznym przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kwalifikacja wojskowa to obowiązek dla wszystkich mężczyzn, ale też dla niektórych kobiet. Mężczyźni z Gminy Chrząstowice zobowiązani są stawić się 24 marca a kobiety 18 marca. Wójt Chrząstowic wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym Wójta dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny nieobecności. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

W 2020 roku przed powiatową komisją lekarską mają obowiązek stawić się:

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny może być zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, albo nałożona kara administracyjna w postaci grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

Podczas kwalifikacji wojskowej należy poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim, na których podstawie powiatowa komisja lekarska określa kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień wydaje książeczkę wojskową. Osoby, które stawią się kwalifikacji wojskowej przenosi się do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, co oznacza, że w okresie pokoju osoba taka nie będzie powoływana do zasadniczej służby wojskowej.

 

Tekst: mjr Wojciech Bakalarz -WKU w Opolu

 

terminy PKLek 2020-p. opolski-1.jpeg

 

 

 

Wersja XML