Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych”

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„UZUPEŁNIENIE SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH W GMINIE CHRZĄSTOWICE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest utworzenie przestrzeni rekreacyjnych poprzez zagospodarowanie terenów w miejscowościach Dębie i Daniec.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w Dębiu przy ul. Młyńskiej oraz w Dańcu przy ul. Jeziorowej poprzez m.in. sadzenie krzewów, umieszczenie ławek i ławostołów, tablic edukacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz lamp solarnych.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się we wrześniu 2019 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

 


 

Brak opisu obrazka

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zakończono prace na dwóch pierwszych skwerach w naszej gminie. Wykonane zostały w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych”. Wartość zadania to ok. 84 tys. zł z czego 31.815,00 zł ma zostać dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pierwszy z nich powstał w Dańcu przy ulicy Jeziorowej, drugi w Dębiu przy ulicy Młyńskiej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, powstałe place to doskonałe miejsca na odpoczynek podczas spaceru czy wycieczki rowerowej, spotkanie z przyjaciółmi bądź zabawę z dziećmi. Na skwerach stanęły zadaszone altanki, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, aby każdy mógł zachować czystość. Tereny wzbogacono zielenią: nasadzone zostały drzewka, krzewy oraz kwiaty, w głównej mierze charakterystyczne dla terenów LGD - Kraina Dinozaurów. Dodatkowo w Dańcu jest możliwość zorganizowania niewielkiego ogniska, dzięki przygotowaniu specjalnego paleniska, a w Dębiu atrakcyjność zwiększono stawiając zjeżdżalnię z huśtawką dla najmłodszych mieszkańców. Skwery w godzinach wieczornych są oczywiście oświetlone - zamontowano na nich latarnie solarne. Poniżej kilka fotografii zakończonych projektów.

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

Wersja XML