Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2021

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2021 Gmina Chrząstowice zawarła z: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych „GABI”, z siedzibą w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24.

Bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schroniskach:

  1. Schronisko dla zwierząt, ul. 1 Maja 76, 42-676 Miedary;
  2. Fundacja SOS dla zwierząt ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów.

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 2021 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 30.

Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77-411-04-10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chrząstowice.

 

 

Wersja XML