Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomiary pól elektromagnetycznych w Chrząstowicach

Drodzy mieszkańcy Chrząstowic! Laboratorium badawcze SOLDI informuje, że wokół stacji bazowej OPO2008 w obszarze o promieniu 470m, znajdującej się przy 46-053 Chrząstowice, Dworcowa 28, należącej do firmy Play, w dniach 2-4 kwietnia 2020 r.  zostaną wykonane pomiary pól elektromagnetycznych (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 poz. 627 z pózn. zm.)
 

Wersja XML