Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biblioteka w Chrząstowicach zaprasza i przedstawia zasady korzystania

Od poniedziałku, 4 maja 2020 r. ponownie zostaje otwarta Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach. Czynna będzie godzinach 9.00-17.00
Dbając o wspólne bezpieczeństwo, wprowadzone zostają nowe zasady korzystania z biblioteki i wypożyczania książek.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej GBP oraz poniżej.
 
Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie ustalonych zasad. W przeciwnym razie będzie to skutkowało utrudnieniem lub niemożliwością korzystania z usług biblioteki.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZĄSTOWICACH W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

1.Należy zgłaszać wizyty w bibliotece telefonicznie – 77/4219-208 lub mailowo- , aby uniknąć tłoku i oczekiwania na zewnątrz biblioteki.

2. Pierwszeństwo obsługi będą miały osoby rezerwujące termin wizyty.

3. Bezpieczne wejście do biblioteki zapewni bibliotekarz otwierając drzwi po usłyszeniu dzwonka umieszczonego na drzwiach wejściowych. Nie dotykamy klamki.

4. W bibliotece jednocześnie może przebywać 1 czytelnik, w przypadku rodziny wspólnie zamieszkującej może być 2 czytelników.

5. Przebywanie w bibliotece możliwe jest tylko w maseczkach ochronnych i po wcześniejszej dezynfekcji rąk, płynem umieszczonym w korytarzu wejściowym.

6. Przebywanie w bibliotece ograniczamy do minimum to znaczy:

     - zwrot wcześniejszych wypożyczeń

    - nowe wypożyczenie z ograniczonym dostępem do regałów

    - istnieje możliwość zamówienia wybranych tytułów.

7. Przekazywanie zwrotów może odbywać się tylko w jednorazowych torebkach np. zrywki, reklamówki, torby papierowe. Opakowania nie będą podlegały zwrotowi.

8. Wprowadzone zostaną 15-30 minutowe przerwy w obsłudze poszczególnych czytelników. Powyższe działanie związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

9. Biblioteka zawiesza do odwołania możliwość korzystania z Internetu, czytelni oraz usług drukowania, skanowania i kserowania.

 

 

TYMCZASOWE NOWE ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 

1. PRZEGLĄDAMY KATALOG BIBLIOTEKI ONLINE (http://www.biblioteka-chrzastowice.pl) I WYBIERAMY INTERESUJĄCE NAS KSIĄŻKI.

 

 2. PRZEDSTAWIAMY LISTĘ WYBRANYCH KSIĄŻEK BIBLIOTEKARZOWI W CZASIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ ZAPOWIADAJĄCEJ NASZE PRZYJŚCIE DO BIBLIOTEKI.

 

 3. ODBIERAMY PRZYGOTOWANE DLA NAS  KSIĄŻKI.

 

 4. JEŻELI NIE WYKONAMY POWYŻSZYCH KROKÓW, TO MUSIMY SIĘ LICZYĆ Z BARDZO OGRANICZONYM DOSTĘPEM DO REGAŁÓW.

 

 5. BĘDZIEMY POPROSZENI O NIEPRZEGLĄDANIE WSZYSTKICH KSIĄŻEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA REGALE.

 

 6. CZYTELNIK BĘDZIE WYBIERAŁ  Z REGAŁU TYLKO KILKA KSIĄŻEK, KTÓRE W 100% WYPOŻYCZY.

 

 7. ZASADY TE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIENIE  WSPÓLNEGO  BEZPIECZEŃSTWA.

Wersja XML