Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Szanowni Państwo,

w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich okresie, informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy pod nr telefonu 800-12-00-02. Działa również poradnia e-mailowa: . Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrząstowicach

 

Wersja XML