Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata nad raportem o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy Chrząstowice za 2019 rok

___________________________________________

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy gminy Chrząstowice mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Ponieważ w 2020 r. raport o stanie gminy Chrząstowice przedstawiony zostanie na sesji w poniedziałek 11 maja 2020 r., zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do piątku 8 maja 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy Chrząstowice (Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice) w godzinach pracy Urzędu Gminy (w dniu 8 maja 2020 r. do godz. 14:00). Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Gminy Chrząstowice lub osobiście dostarczyć do Urzędu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 774110416, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 8 maja 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

 

Przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice

/-/Krzysztof Warzecha

 

PDFRAPORT O STANIE GMINY CHRZĄSTOWICE 2019.pdf
 

 

Wersja XML