Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13 emerytury dla rolników

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą tzw. „13” emeryturę. Nowe prawo zakłada, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacane co roku. Do uzyskania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego uprawnieni są wszyscy świadczeniobiorcy KRUS, którzy na dzień 31 marca 2020 r. spełnili określone warunki.

Wypłata „trzynastki” rozpoczęła się już w kwietniu. Świadczenie to zostało wypłacane Rolnikom wraz z kwietniową lub majową wypłatą rent i emerytur w kwocie równej najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2020 r. Wysokość świadczenia nie była uzależniona od pobieranej dotychczas emerytury czy renty i w tym roku wyniosła 1200 zł brutto.

Na dodatkowe świadczenie mogły liczyć osoby, które na dzień 31 marca 2020 r. miały przyznaną emeryturę czy rentę z ZUS lub KRUS. „13” emeryturę otrzymały też osoby pobierające świadczenie z systemów emerytalnych służb mundurowych i korzystające z emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Jeżeli natomiast ktoś pobiera świadczenie z różnych systemów emerytalnych, to miał prawo tylko do jednej „trzynastej” emerytury. 

Na dodatkowe świadczenie mogły liczyć też osoby, którym przysługują renty rodzinne natomiast jeśli jest do niej uprawnionych więcej niż jedna osoba, w takiej sytuacji pieniądze były dzielone proporcjonalnie między uprawnione osoby. 

Nowe prawo przewiduje, że pieniądze z „trzynastej” emerytury nie będą wliczone do dochodu potrzebnego do przyznania świadczeń, dodatków czy zasiłków, np. ulgi rehabilitacyjnej. Świadczenie nie jest również objęte egzekucją komorniczą.

 

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Wersja XML