Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczne wakacje w czasie pandemii

Bezpieczne wakacje w czasie pandemii

– zostań w domu i bądź bezpieczny

 

Zbliża się czas wakacji, a to oznacza wzmożone prace polowe, żniwne i zbiory w gospodarstwie rolnym. Wzrasta zatem niebezpieczeństwo wypadków, zarówno wśród rolników jak i dzieci. Nie należy zatem zapominać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w okresie trwania pandemii koronawirusa.

Jak co roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa sobie i dzieciom.

Z roku na rok odnotowujemy spadek liczby wypadków zgłaszanych do Kasy. Mimo tego zdarzają się tragiczne zdarzenia z udziałem najmłodszych mieszkańców wsi, które czas wolny od nauki spędzają często w miejscu zamieszkania, a co za tym idzie w pobliżu: pracujących urządzeń i maszyn rolniczych, zwierząt hodowlanych i domowych, paliw, nawozów i wszelkich substancji chemicznych, które są stosowane podczas procesu produkcji rolnej, w pobliżu dróg, zbiorników wodnych cz też obszarów leśnych. To właśnie wśród najmłodszych mieszkańców wsi jest najmniejsza świadomość o zagrożeniach, które występują w środowisku pracy rolniczej - pozostawione bez właściwej opieki stają         się ofiarami tragicznych w skutkach wypadków. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze zapewnienie właściwej opieki, czy przygotowanie miejsca do wypoczynku i zabawy, z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W celu propagowania zasad bezpiecznego życia i zabawy wśród dzieci KRUS zachęca do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, przygotowanymi dla młodszych mieszkańców wsi:

Tegoroczne wakacje, prace żniwne i zbiory plonów rolnych to również walka  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co.V-2 dlatego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia poprzez:

 1. Zamknięcie swojego siedliska przed osobami z zewnątrz.
 2. Zaopatrzenie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 70%) oraz mydło.
 3. Regularnie i dokładnie mycie rąk wodą z mydłem i dbanie o ich właściwą dezynfekcję.
 4. Zadbanie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd.
 5. W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowując bezpieczna, rekomendowaną przez służby sanitarne odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 6. Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania.
 8. Zaopatrzenie się w jednorazowe rękawice nitrylowe lub podobne i stosowanie ich podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
 9. Ograniczenie pożyczania od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

Mając na uwadze zastosowanie przez Państwa powyższych rekomendacji życzymy Państwu sprzyjającej pogody i dobrych zbiorów, a wszystkim Dzieciom udanego i bezpiecznego wypoczynku.

 

                 Dyrektor Oddziału Regionalnego

                                                                             Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu

                      Lech Waloszczyk

Wersja XML