Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zostań lokalnym przewodnikiem turystycznym Krainy Dinozaurów

 

Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów” informuje, iż w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację własną pod nazwą:

                       Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania serdecznie zaprasza do zgłaszania się przedstawicieli gmin z terenu LGD „Kraina Dinozaurów”  wykazujących się zamiłowaniem i wiedzą na temat lokalnych atrakcji i wydarzeń obszaru LGD oraz aktywnością  we współpracy z Lokalną Grupą Działania do wzięcia udziału w projekcie.

Efektem operacji będzie przeprowadzenie 7 szkoleń stacjonarnych oraz 9 warsztatów w terenie (wyjazdowych) podczas, których  przeszkolona zostanie grupa 20 osób, mieszkańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” -  lokalnych przewodników turystycznych.

Zaplanowane w ramach operacji szkolenia stacjonarne obejmować będą zakresy:
Geografia „Krainy Dinozaurów”; Historia, kultura i sztuka „Krainy Dinozaurów”; Wydarzenia „Krainy Dinozaurów”; Aktywne formy wypoczynku w „Krainie Dinozaurów”; Zasady pracy przewodników turystycznych;  Zasady komunikacji w relacji Przewodnik – Turysta; Rozwijanie oferty wycieczek „Krainy Dinozaurów” oraz warsztaty terenowe (z odwiedzeniem i bezpośrednią prezentacją najważniejszych miejsc obszaru, w tym jezior, rzeki Mała Panew, stawów i innych cieków, zabytków, izb pamięci).

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie przyjmowane są: do dnia 11 czerwca 2020r. pod numerem telefonu 77/4651213, 605052777, e-mail:  lub osobiście w biurze LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku przy ul. J. Słowackiego 18.

Dla osób, które potwierdzą chęć udziału w projekcie p.t.: „Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów” zostanie przesłany szczegółowy harmonogram szkoleń oraz warsztatów.

Brak opisu obrazka

 

 

DOCkarta zgłoszeniowa.doc
PDFkarta zgłoszeniowa.pdf
PDFplakat.pdf
 

 


 

 

 

Wersja XML