Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie kolejnej inwestycji przy boisku w Dębiu

Brak opisu obrazka

Kolejne zadanie pod nazwą: „Przygotowanie i utwardzenie podłoża pod ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku sportowym w miejscowości Dębie” zostało zrealizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 5.000,00 zł, została przeznaczona na przygotowanie podłoża - łącznie 225 m², pod ułożenie kostki brukowej, którą sołectwo otrzymało już wcześniej od sponsorów. Prace wykonano zgodnie z planem i odebrano bez zastrzeżeń 26 maja 2020 r. Tym samym sfinalizowano kolejne przedsięwzięcie przy obiekcie sportowym w Dębiu. W 2019 r., z inicjatywy sołtysa wsi - Konrada Wójcika i Rady Sołeckiej, zakończona została tam budowa zadaszonej drewnianej altany. Dzięki zagospodarowaniu placu przy boisku, znacznie zwiększyła się jego atrakcyjność i wzrosły możliwości integracji społecznej poprzez organizację wydarzeń sportowych czy kulturalnych na szeroką skalę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML