Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie przebudowy ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni”. W ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano drogę na odcinku 677,5 m. Koszty przebudowy drogi wyniosły 924 700,00 zł, z czego 70% czyli 647 290,00 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty polegały m.in. na wykonaniu konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu na szerokość 5-5,5 m oraz budowie jednostronnego chodnika na długości 367 m, a także wykonaniu zjazdów do posesji i 3 progów zwalniających z kostki brukowej.

Relacja w CHRZĄSTOWICE TV

 

 

 

Wersja XML