Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na rajd rowerowy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w ramach Zadania realizowanego w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego -  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa”,

zaprasza do uczestnictwa w III etapach rajdów rowerowych szlakiem opolskich smaków (produktów wpisanych na listę produktów lokalnych i dziedzictwa kulinarnego) skierowanych do mieszkańców obszaru, lokalnych liderów, animatorów życia na wsi, członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli JST lub sołtysów z terenu siedmiu gmin należących do LGD ,,Kraina Dinozaurów’’(Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice) .

Celem zadania „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa” jest promocja lokalnych produktów wpisanych do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz obiektów gastronomicznych wpisanych do rejestru Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.

Aktywny ruch i wypoczynek na łonie natury, poznanie pięknych zakątków okolicy oraz  poszerzenie wiedzy na temat potraw kulinarnych, przyczyni się do promocji obszaru LGD i Województwa opolskiego oraz propagowania idei „Opolskie ze smakiem”. Operacja przyczyni się również do podniesienia świadomości mieszkańców  dotyczącej zasobów kulinarnych. Podczas spotkań oraz w wydanym katalogu zaprezentowane zostaną tradycyjne, regionalne produkty z całego województwa opolskiego.

Podczas 3 dni grupa docelowa składająca się z mieszkańców obszaru LGD  (20 osób) odwiedzi miejsca lokalnego Dziedzictwa  Kulinarnego Opolszczyzny poznając produkty, metody ich wytwarzania oraz degustując lokalne tradycyjne potrawy.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do wzięcia udziału w 3 etapach kulinarnej  przygody rowerowej, które odbędą się w terminach 27 czerwca, 11 lipca oraz 8 sierpnia 2020 r.

Podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu  lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD „Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku do 23 czerwca 2020 r.  Tel. kontaktowe: 77/ 4651 213, 605 052 777.

 

DOCkarta zgłoszeniowa Opolskie ze smakiem.doc (360,50KB)
 

Wersja XML