Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki za wywóz odpadów - zmiany od 1.07.2020 r.

10 czerwca 2020 r. Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr  XVIII.135.2020  w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.    

Od 1 lipca 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi będzie:

 

W dniu 10 czerwca Rada Gminy Chrząstowice podjęła również uchwałę nr XVIII.136.2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności – dotyczy nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność gospodarcza). Wysokość opłat za pojemnik lub worek o określonej pojemności od 1 lipca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wysokość stawek opłat (zł/poj./m-c) za pojemnik lub worek o określonej pojemności

Pojemnik/worek na segregowane odpady

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  80 l

4,23

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  120  l

6,35

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  240 l

12,70

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  1100 l

58,21

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  2500 l

132,30

Pojemnik 240 l z żółtą klapą

12,70

Pojemnik 360 l z żółtą klapą

19,05

Pojemnik 660 l z żółtą klapą

34,93

Pojemnik 1100 l z żółtą klapą

58,21

Pojemnik 120 l z zieloną klapą

6,35

Pojemnik 240 l z zieloną klapą

12,70

Pojemnik 360 l z zieloną klapą

19,05

Pojemnik 660 l z zieloną klapą

34,93

Pojemnik 1100 l z zieloną klapą

58,21

Pojemnik 120 l brązowy na  bioodpady

6,35

Worek  120 l na papier  

18,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych jest następująca:

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności.

Właściciel nieruchomości w przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli złożył deklarację w zakresie selektywnego oddawania odpadów komunalnych – otrzymuje zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Do złożenia  nowej  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są  między innymi:

 

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w zakładce „Środowisko i rolnictwo”

 

Zobacz materiał w CHRZĄSTOWICE TV

Wersja XML