Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WAŻNE! DLA WYBORCÓW!

Druga tura Wyborów Prezydenta RP, która odbędzie się w niedzielę, 12 lipca 2020 r. organizowana jest w wyjątkowych warunkach, w czasie trwającej epidemii koronawirusa. Wybierając się do lokalu wyborczego pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, by nie narażać siebie i innych na zarażenie SARS-CoV-2.

Osoby, które pojawią się w lokalu wyborczym, powinny:

1/ zakryć starannie usta i nos np. maseczką,

2/ starać się nie zbliżać się do innych osób i utrzymywać względem nich odległość co najmniej 1,5 m,

3/ powstrzymać się od powitań i rozmów w lokalu wyborczym,

4/ mieć przygotowany dokument tożsamości,

5/ jeśli to możliwe, mieć założone rękawiczki,

6/ mieć swój długopis (zalecane).

Jeżeli przed lokalem wyborczym pojawi się jednocześnie dużo osób, powinny one na wolnym powietrzu utworzyć kolejkę do wejścia do lokalu, żeby nie tłoczyć się w lokalu wyborczym. W kolejce przestrzegajmy stosownej odległości względem innych osób.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do lat 3 oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

 

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i ludzi wokół. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo!

 

Brak opisu obrazka

 

WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Wersja XML